Sessió de formació sobre transparència amb la Federació Allem

Data: 28 d'octubre 2016

Lloc: Lleida

Les entitats sòcies de la Federació Allem s’han proposat assolir el màxim nivell de transparència. Per això hem programat una sèrie de quatre sessions de formació i assessorament. El proper divendres 28 d’octubre impartirem la primera.

PROGRAMA:

La plataforma TransparEnt (operativa a www.transpar-ent.info) és una eina que permet a les entitats avaluar l’estat de la seva transparència, saber com millorar la seva comunicació i obtenir documents d’autoacreditació.

L’aplicatiu contempla les exigències de la Llei de Transparència i també criteris perquè la informació sigui comprensible i així afavorir la participació.

L’objectiu de la sessió de formació és saber com fer servir la plataforma, conèixer les seves funcionalitats i saber com aplicar els indicadors i criteris dels dos primers esglaons del procediment per a millorar les actuals pràctiques de comunicació de les entitats,

METODOLOGIA:

La sessió tindrà una durada aproximada de tres hores i es treballarà sobre la situació de cada entitat inscrita, amb casos reals d’utilització de la plataforma TransparEnt i amb models d’aplicació dels indicadors i criteris.

PLA DE TREBALL DE LA SESSIÓ:

 Treballar conceptes bàsics de transparència imprescindibles per aplicar-la correctament

  • Avaluar la informació disponible a les webs de les entitats participants
  • Contrastar quina feina han fet les entitats i quines dificultats tenen
  • Identificar i compartir exemples de bones pràctiques que hagin pogut aplicar
  • Conèixer models de bones pràctiques que han aplicat altres entitats que els hi poden ser d’utilitat
  • Avançar en l’aplicació del primer esglaó del procediment i del segon, en la mesura del possible
  • Fixar objectius i tasques per una segona sessió

Més informació a Federació Allem