Nova guia d’autoavaluació de la transparència per a entitats socials

gener 2015

Article publicat a Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya