Publicació del Manual i guia d’autoavaluació

Desembre 2014

A finals de 2014 vam desenvolupar una primera fase del projecte en què vam impartir 11 sessions de formació i vam desenvolupar un procés participatiu que va culminar amb la publicació del document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.