Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Guia i models d'autoavaluació

Les entitats sense ànim de lucre han d’oferir informació completa i comprensible per a facilitar la participació i fer possible el rendiment de comptes, especialment pel que fa a la utilització dels diners públics que puguin rebre. Fer una comunicació transparent també millora la gestió, genera confiança i aporta noves oportunitats.

Per aquests motius les entitats han d’incorporar el valor de la transparència i també perquè l’aprovació d’una Llei de Transparència d’àmbit estatal i altra a Catalunya comporta obligacions per les organitzacions afectades.

Malgrat això, tant les organitzacions obligades per les lleis com les que no ho estan han d’aplicar criteris de transparència per coherència amb els seus valors. Per a fer-ho adequadament, calen criteris i models de bones pràctiques.

El Manual i Guia d’Autoavaluació que presentem dóna pautes i criteris per a facilitar aquesta feina. S’han estructurat en diferents esglaons de dificultat perquè siguin d’utilitat a tota mena d’entitats, des de les que compten amb menys recursos fins a les que tenen personal especialitzat en comunicació.

És una publicació gratuïta.

El 2015 vam posar a prova els indicadors i criteris de la guia amb la col·laboració de diferents entitats. A les seves pàgines trobareu exemples i models de bones pràctiques que us poden servir com a referència adaptant les solucions a les vostres necessitats i possibilitats.

Són aquestes:

El 2019 estem col·laborant amb les entitats de la Federació Allem perquè assoleixin el major nivell de transparència utilitzant els criteris del projecte TransparEnt adaptats a cada cas. Podeu veure les seves pàgines i les solucions que han trobat en aquests enllaços:

També podeu veure exemples de bones pràctiques en la utilització de la pàgina d’inici i presentació de l’entitat aquí (Prodis, Concepció Juvanteny, Ampans) o en la presentació de l’entitat i dels òrgans de govern aquí (Talma, Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, AFAPAC, Esclat).

A la plataforma TransparEnt-València presentem bones pràctiques d’entitats de la Comunitat Valenciana que poden servir també com a exemples per a les organitzacions amb seu a Catalunya, aquí i aquí (ASPANION, COCEMFE, Mèdics de l’Món, Secretariat General Gitano, Famílies Alternatives de Transició de l’Horta Nord, Dona 18 +, València Acull, Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat, MIRA’M, ASPAYM).

Igualment, hem publicat exemples i informacions sobre la utilització dels audiovisuals com a eines de comunicació per a les entitats no lucratives (ASPANION, Famílies Alternatives de Transició de l’Horta Nord, Metges de l’Món, COCEMFE, Secretariat Gitano).

Per últim, en 2020 hem publicat un document amb models de compliment de cada indicador. Son exemples que cada entitat ha d’adequar a les seves necessitats i possibilitats.